ESTIS-e liikmed tutvusid päikese- ja tuuleenergia tootmisega Bulgaarias

  • 01.12.2016
  • Inseneeria
  • Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
Screen Shot 2017-01-18 at 05.47.29
Autor: Leo Rummel

Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi (ESTIS) Bulgaaria koolitusreisi keskmes oli päikeseja tuuleenergia tootmine, kuna just selles vallas on see seitsme miljoni elanikuga riik Euroopas vägagi eesrindlik.

ESTIS-e liikmed külastasid Varna Tehnikaülikooli, Dobrichi päikeseparki, Sveti Nikola tuuleparki ja Veolia Energy Varna kaugkütteettevõtet, millele kuulusid ka koostootmisjaamad. Insenerid laiendasid silmaringi ja tugevdasid kahe riigi energiaalaseid suhteid.

Mitmes valdkonnas on Bulgaaria Eestist tagapool, kuid päikese- ja tuuleenergia tootmises on, mida uudistada. Eelmise aasta andmete järgi oli Musta mere ääres asuv Bulgaaria rajatud päikeseparkide võimsuselt inimese kohta Euroopas 8. kohal ja summaarselt 11. kohal. Riigi kogu vajaminevast elektrist 20 TWh toodetakse söest, 14 TWh tuumaenergiast, 5 TWh hüdroenergiast, 2,6 TWh päikesest ja tuulest ning 2 TWh maagaasist (IEA 2013).

Bulgaaria suurim Sveti Nikola tuulepark Kavarna lähistel rajati 2009. aastal ja selle võimsus on 156 MW. Ligi 270 miljonit eurot maksnud park kuulub Ameerika energiakontsernile AES ja Saksa firmale Geo Power. Eesti suurim tuulepark Aulepas on oma 48 MW-ga ca kolm korda väiksem. Kui riigi kogu tuuleenergiavõimsust võrrelda, jääb viis korda väiksema rahvaarvuga Eesti number ainult kaks korda alla – Bulgaarias oli 2015. aasta seisuga kokku 691 MW, Eestis 303 MW tuulikuid. Päikese- ja tuuleenergiaparkide rajamine on uutele projektidele taastuvenergiatoetuste andmise lõppemise tõttu praktiliselt peatunud. Sarnane on olukord ka Eestis ja enamikes Euroopa riikides – põhjuseks aasta 2020 eesmärkide saavutamine ja soov tarbijaid ülemääraste taastuvenergia tasudega mitte koormata.

Screen Shot 2017-01-18 at 05.48.55Dobrichi päikeseenergiapargi võimsus on 14,1 MW ja see kuulub Bulgaarias ja naaberriikides päikeseparke omavale Bulgaaria eraettevõttele SolarPro Holding, mis ka ise päikeseparke ehitab ja hooldab. Aastal 2012 rajatud park läks maksma 21 miljonit eurot. SolarPro esindaja sõnul odavneb päikeseenergiatehnoloogia kiiresti ja täna maksaks samasuguse pargi ehitus ainult 15 miljonit eurot. Pargis kasutati erinevate tootjate paneele, neist parimat toodangut on andnud Q-Cells ja ReneSola paneelid. Nagu enamik maailmas levinud PV-paneele, toodetakse ka neid Hiinas. Pargi plaanitud eluiga on 25 aastat, kuid igal aastal väheneb paneelide toodang 0,6 protsenti. Bulgaarias oli 2015. aasta seisuga kokku 1021 MW päikseparke. Siin on Eesti veel kaugel maas – meil on rajatud ainult 4 MW paneele.

Screen Shot 2017-01-18 at 05.49.25Veolia Energy Varna kaugkütteettevõte haldab 330 000 elanikuga Varna linna soojusvõrku. Selle kogupikkus on 33 km ja soojusvõimsus ainult 46 MW, kuna 90 protsenti tarbijatest kasutab soojuspumpasid või lokaalseid katlaid. Alates 2007. aastast kuulub ettevõte Prantsuse energiakontsern Veoliale, mis varem tegutses ka Eestis, kuid seejärel müüs siinse kütte- ja jäätmekäitlusäri kohalikele ettevõtjatele. Varna linnas asuva katlamaja juurde on alates 2004. aastast paigaldatud viis GE Jenbacher gaasimootorit, mille nii elektri- kui soojusvõimsuseks on kokku 11 MW. Maagaasi hinnalanguse tõttu on sarnaste koostootmisjaamade rajamine muutunud taas aktuaalseks ka Eestis.

Varna Tehnikaülikool rajati 1962. aastal. Täna õpib seal 7000 tudengit 31 bakalaureuse- ja magistrierialal. Välistudengeid on kokku ca 600. Õppetöö toimub kuues teaduskonnas: mehhaanika, laevaehitus, elektroenergeetika, elektroonika, arvutiteadused, mereteadused ja ökoloogia. Ülikool peab üheks oma tugevuseks just taastuvenergiaallikate kasutuse uurimist, aga ka uute materjalide loomist, masinate diagnostikat, tööstusobjektide juhtimist jm. Tehnika viimase sõna järgi olid sisustatud laevajuhtimise ja mootoriruumi simulaatorid ning tootmisjuhtimise labor. Eesti insenerid leppisid kohtumisel rektoriga kokku, et ESTIS aitab arendada koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ).

Screen Shot 2017-01-18 at 05.45.58

ESTIS korraldab oma liikmetele ja teistele huvilistele sarnaseid koolitusreise enam kui kümme aastat. Näiteks mullu käidi Horvaatias, järgmise aasta augustis plaanitakse sõita Hollandisse.

Leo Rummel on ESTIS-e asemees.

Inseneeria: ESTIS-e liikmed tutvusid päikese- ja tuuleenergia tootmisega Bulgaarias | ESTIS20.03.2017
[…] Inseneeria: ESTIS-e liikmed tutvusid päikese- ja tuuleenergia tootmisega Bulgaarias […]