Võta ühendust Director + Inseneeria tellimiseks

tellimine@directormeedia.ee

Tel: +372 625 1859

Mobiil: +372 5699 5585

Reklaamlahendustega seoses võtke ühendust Media Sales OÜ’ga.

Telefon:  +372 5527736

E-post: info@mediasales.ee

Media Sales OÜ on Director Meedia väljaannete ametlik reklaamimüügi partner.