Notsul musi punaseks ja ongi valmis?!

 • 08.01.2018
 • Director
 • Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

 

Imetabaseks ja silmapaistvaks organisatsiooniks ei sünnita, vaid kasvatakse. Järjekindla, strateegiliselt läbimõeldud ja lubadustele vastava tööga. Katri Delimoge kirjutab levinumatest ämbritest, mida tööandjad oma maine kujundamisel tegema kipuvad.

„Meil on vinge värvikirev koduleht, juhtkonna loodud uhke lööklause, kõigest kolme kuuga edukalt teostatud tööandja mainekujundusprojekt, terve pikk nimistu atraktiivsetest lubadustest, mida ühel päeval realiseerida plaanime… No mida nad siis veel tahavad?!” ahastab tööandja, kelle juurde ei leita teed ning kelle juurest esimesel võimalusel plehku pannakse. Tõepoolest, mida need töötajad siis ühelt päriselt mainekalt tööandjalt tahavad?

 

 1. Ma küll selle vajalikkust ei näe…

Kõige kõvemini kolisev ämber on tööandja mainekujunduse teema eiramine kas teadmatusest või teadlikult. Sinu maine tööandjana sünnib ning eksisteerib nii või teisiti, nii et seda on ju siis igati arukas ikkagi ise luua. Kui üsna levinud on veel ka arusaam, et tööandja bränd on miskit pehmet-roosat-võib-ju-kah, siis on vägagi asjakohane meelde tuletada, et ettevõtte maine (st reputatsiooni loomine sidusrühmade, sh klientide ja investorite silmis) ei ole sama, mis tööandja maine (kui sihtgrupiks on just olemasolevad ja potentsiaalsed töötajad). Kusjuures mõlema omamine pole mitte üksnes okei, vaid lausa hädavajalik. Miks? Sest kui tööandja ei hooli, millise mulje ta oma inimestele jätab, siis miks peaksid töötajad hoolima edulugude loomisest tema juures? Kui sinu suurimaks kapitaliks on sinu nägu ja tegu inimesed, nende hoidmine ja endaga sidumine, siis loo tööandjana ka maine, mis kannab selgelt seda sõnumit.

 

 1. Kalapea ütleb, aga saba ei näe ja ei usu!

Harv pole seegi, kui tööandja brändi loojaks on juhtkond üksinda: uhke vilede ja kelladega lööklause, popina kõlavad väärtused ja lubadused, mis tegelikkuses ei kõneta kuidagi ei olemasolevaid töötajaid ega ka potentsiaalsete töötajate sihtgruppi. Või pannakse kirja hulgaliselt kauneid „toome taevast kuu ja tähed” stiilis lubadusi, aga neid ei täideta, nii et need tapavad helikiirusel igasugusegi positiivse mainerakukese tervest kalakehast. Kogu tööandja maine loomise eelduseks on aus ja usutav ning reaalselt eksisteeriv ühtne arusaam tööandjast. Kui selleks on üksnes tegudeta jutt, siis kaotad sa tööandjana võimsaima hääle oma tegelike mainekujundajate, s.o töötajate hulgas.

 

 1. See on lihtsalt üks projekt (paljudest)!

„No aga teeme siis selle tööandja maineasja kuuga ära ja asi ühel pool!” hõikab entusiastlik tööandja sageli. Teeme siin aga kohe selgeks olulisima: tööandja mainekujundus ja selle säilitamine pole nimelt miski projekt, mis mingi ajaraamiga algab ja lõpeb. Ka pole see lihtsalt turunduskampaania, mille sõnum, „parim töökoht”, kõigil silme ees virvendab ning siis „tehtuna” unustusehõlma kaob või loorberitele pikutama viskab. Vastupidi: nagu igasuguse mainekujunduse loomise ning kinnistamise puhul, nõuab ka tööandja mainekujundus pidevat ja järjekindlat panustamist, teadvustatud strateegilist tööd ning analüüsi, parendamist ning ajakohastamist muutuvas maailmas. See on eduka ettevõtte organisatsioonikultuuri ja juhtimise strateegiliseks ning lahutamatuks igapäevaseks osaks.

 

 1. Teeme nii nagu kõik teised!

Kõik ettevõtted on erinevad ning „üks lahendus kõigile” lähenemine pole pädev isegi siis, kui tegutsemisvaldkond, juhtimisstiil, majanduslikud näitajad jms tunduvad identsena. Miks? Sest inimesed on ju organisatsiooniti erinevad, nagu ka ettevõtete oma lood. Teisisõnu: see, mis toimib (ja edukalt!) ühes, ei pruugi toimida samamoodi teises ettevõttes. Ammuta inspiratsiooni, ole avatud õppima teiste õppetundidest ja proovikividest, aga ära unusta tööandjana jutustada OMA lugu OMA inimestest ja OMA inimestele. Silmapaistvus, unikaalsus ja sinulikkus tööandjana ei seisne kellegi teise eduloo kopeerimises, vaid enda oma ausas loomises ning järjepidevas kõrgetasemelises rakendamises!

 

 1. Selleks küll vaba ressurssi kulutada pole!

„No tehke, aga raha ega ajaressurssi selleks küll pole!” on vale-vale-vale tööandja suhtumine mainekujundusse. Tugeva tööandja maine kujundamine kätkeb pidevat panust ning asjakohaste ressursside (sh tööjõu ning aja, mis on rahalise investeeringuna defineeritavad) rakendamist: parimad näited kinnitavad, et n-ö pildis tuleb olla aktiivselt ning pidevalt, sisu loojatena tuleb kaasata ettevõtte erinevaid töötajaid ja vajadusel pole patt kaasata ka organisatsiooniväliseid tegijaid, brändingu eksperte, kes sõnumi avalikult söödavaks oskavad muuta ning selle erinevates kanalites vahendamisel õla alla panevad. Oluline on muuta oma mõttemalli ning käsitleda tööandja mainekujundusega seonduvaid tegevusi väärt investeeringu, mitte kuluna. Ja kannatlikkus on voorus: suured asjad ei sünni üleöö ja tööandja brändi loomine, inimeste usalduse võitmine ning selle hoidmine on pigem maraton kui sprint. Käegakatsutavad tulemused ja parendused võtavad aega, sest teadagi – pikaajaline edu eeldab omakorda ka pikaajalist pühendumist ning panustamist.

 

 1. Nähtamatult äge!

Vahel jääb vägeva tööandja mainekujundus just puhtalt asjakohase kommunikatsiooni puudumise taha kinni: kogetakse küll seal töötamise toredust, aga see sõnum jääb jagamata. No ja kui veel keegi otse ei küsi ka: „Kuule, sul on vägev tööandja või?”, siis ega puhteestlaslikult ju ise väga niisama kiitma ei hakka. Seega, unistuste tööandja, innusta oma inimesi ka positiivseid kogemusi väljapoole jagama (nt kaasates neid blogipostitusi tegema, väikest organisatsioonis töötamise kohta käivat videoklippi avalikkuse tarvis postitama, kõneisikutena ürituste raames sõna võtma vms). Sinu õnnelikud inimesed ongi sinu võimsaimad mainekujundajad!

 

 1. Pidevalt läheb rappa – enam küll ei viitsi!

Ega 100% ei saagi kunagi teada, kas miski toimib või mitte, kui seda ei proovi. Julgus proovida on juba võit iseenesest, valmidus eksimusest õppida väärib aga pirakat karikat ning kuldmedalit. Pole mõtet lõpmatuseni pressida midagi, mis selgelt ei toimi, ei kõneta ega ole sinu organisatsiooni ning inimeste lugu. Õpi kogemusest, kohenda ja kohalda ning proovi uuesti. Rappaminek ei tähenda veel lõppu, vaid pigem uue kogemuse võrra rikkamana uut algust. Edu ON mõõdetav, seega analüüsi asjade seisu kasvõi lihtsalt värbamiskampaaniate toimivuse mõõtmisega (nt kui palju kandidaate see tõi ja kui palju on nende hulgas inimesi, kes on just sinu ettevõtte nägu ja tegu), tööjõu voolavust, töösuhte jätkamist pärast katseaega jms. Väga inimlik on negatiivse tagasiside puhul teisi süüdistada (nt lahkunud töötajat, pettunud kandidaati x ametikohale), aga heida hetkeks aus pilk peeglisse ja küsi endalt: „Millist rolli mina selles tööandjana mängisin ja mida ma saan sellest kogemusest õppida, et edaspidi parem olla?” Sest just ainult sedamoodi vahetute kogemuste kaudu paremaks saadaksegi!

 

 1. See on mingi personaliosakonna projekt!

Kaks möödalaskmist ühes: esiteks pole tööandja mainekujundus mingisugune ajaraamiga algav ning lõppev ettevõtmine (vt punkt nr 3); ja teiseks pole see kohe kindlasti üksnes personaliosakonna ülesanne ega vastutus. Tööandja mainekujundus on terve organisatsiooni ühine koostöö, millesse on kaasatud kõigi üksuste esindajad ning häälekandjad. Sellel on juhtkonna 100% toetus ja selle organisatoorset teostust kannavad lisaks personalifunktsioonile kindlasti veel ka turundus- ja kommunikatsiooniosakond.

 

 1. Me teame isegi, kui ägedad me oleme. Milleks seda veel mõõta?

Sest kui ei mõõda, siis päris täpselt ei tea ka! Tööandja maine mõjusust saab analüüsida mitmesuguste mõõdikute abil. Kui tavaliselt arvatakse, et parim viis on lähtuda standardsest iga-aastasest töötajate rahulolu-uuringust ning tööjõu voolavuse protsendist, siis kaasa sellesse julgelt mõõdikuid ka turundus- ja kommunikatsiooniosakonnast. Mõõda näiteks oma töötajate aktiivsust ettevõtte esindamisel blogipostituste näol nii intranetis kui sotsiaalmeedias, nende organisatsioonis töötamise kogemust kirjeldavate sõnavõttude avaldamist, sealsete vaatamiste, jagamiste, like’ide jms arvu. Kõik see kooslusena annab faktilist teavet sinu tööandja maine toimivuse kohta ning selge suuna, mis ja kui hästi toimib ning millele rohkem tähelepanu pöörata.

 

 1. Mis need väärtused siia üldse puutuvad?

Edukas organisatsioon on ühiseid väärtusi kandvate professionaalide kogum, kes panustavad jagatud visiooni ning tegutsevad seatud eesmärkide nimel. Just väärtused on need, mis loovad sinu maine tööandjana. Räägid sa üht, aga praktiseerid teist? Hõikad kõlavalt: „Inimesed on minu suurim väärtus”, aga värbamisel ei viitsi isegi tagasisidet anda? Usaldusväärsus väärtusena on mõjus vaid siis, kui see ei piirdu üksnes ilusate sõnadega!

 

Kvaliteetne huulepulk ja notsu polegi enam notsu?!

Kõige olulisem on meeles pidada, et tööandja mainekujundus ei alga ega kulge väljastpoolt sissepoole ehk atraktiivse fassaadi loomise ning säilitamisega, kui organisatsiooni sisemine hingeelu seisab samal ajal kanajalgadel. Sisemiselt õnnelikult hingav ettevõte üheskoos järjekindla strateegilise mainekujunduse ning oma inimeste aktiivse kaasamisega tekitab meepoti efekti. Muidu jääb notsu ju ikka notsuks, isegi kui selle musi on kalli Chaneli huulepulgaga punaseks võõbatud.