Viis põhjust, miks omada kutsetunnistust

  • 07.02.2018
  • Director
  • Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ligi 100st kutse andmisega kaetud kutsealast on ca 25% ühel või teisel moel reguleeritud. Reeglina on kutse omamine Eestis vabatahtlik, kuid on ka kutseid, mille puhul on kutsetunnistus (kutseseaduse mõistes) töötamise eelduseks või annab selleks eelise. Lähemalt räägib SA Kutsekoda juhatuse liige Maaja-Katrin Kerem.

 

Kutse abil saavad inimesed tõestada õpingutega omandatud kvalifikatsiooni, aga ka oma töökogemust ja oskuste taset, mis on paljudel erialadel kvaliteedi märgiks. Seega on kutsesüsteemi üheks ülesandeks aidata kaasa kvaliteetsele ja ohutule töötegemisele ning teenuste osutamisele.

Kõik ilmselt mõistavad, et elektri- või lõhkamistöid tohib lasta teha vaid inimestel, kelle kutsealased oskused ja kogemus on kontrollitud, nii et vastava tunnistuse nõudmine nende tegevusalade esindajatelt on igati asjakohane.…


Et näha rohkem palun telli ajakirja